Help Desk

Proč být připojen na Helpdesk?


Výhody:

  • snadné zadávání IT požadavků
  • intuitivní ovládání podobné práci s emaily
  • automatické upozorňování na neřešení požadavků
  • řízené veškeré Vaše požadavky na IT, měsíční souhrn požadavků a
  • mnoho dalších funkcí...
  • minimální prodleva v řešení Vašich požadavků
  • snadná kontrola nad vynaloženými prostředky na outsourcing
  • měřitelné služby IT